Một số hình ảnh thi công chống thấm nhà ga T1-T2


Công tác chuẩn bị bề mặt



1

Thi công phun lớp phủ sơn Polytop




Hinh ảnh bề mặt đã được hoàn thiện


Bài viết khác