Một số hình ảnh thi công chống thấm mặt cầu Giồng Ông Tố

Bài viết khác