Một số hình ảnh thi công chống thấm nhà ga T1-T2


Công tác chuẩn bị bề mặt1

Thi công phun lớp phủ sơn Polytop
Hinh ảnh bề mặt đã được hoàn thiện