Gối cao su

Gối cầu cao su bản thép được chế tạo từ cao su thiên nhiên hay cao su tổng hợp.  Gối cầu cao su làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu cao su giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp cho kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở. Gối cầu cao su bản thép được chế tạo từ cao su thiên nhiên hay cao su tổng hợp.

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Plane size

La×Lb

(mm)

khả năng chịu tải

(kN)

Nhân tố hìnhhọc

S

Góc quay cho phép

tgθ

Khả năng chống trượt

Gối GJZ

Gối GJZF4 

Contacting

concrete

(kN)

Contacting

Steel plate

(kN)

Total

thickness

t

(mm)

Max.

Displacement

 Breaking

Force

Neglected

∆L

(mm)

Max.

Displacement

Breaking

Force

Included

∆L

(mm)

Total

Thickness

t

(mm)

Allowed Max.

Displacement

∆L

(mm)

100×150

150

6.00

0.0085

0.0128

0.0171

39

53

14

21

28

4.0

6.5

9.0

5.6

9.1

12.6

16

23

30

30

100×200

200

6.67

0.0720

0.0108

0.0144

52

77

14

21

28

4.0

6.5

9.0

5.6

9.1

12.6

16

23

30

30

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

500×600

3000

12.40

0.0037

0.0043

0.0050

0.0057

780

1155

78

92

106

120

66

85

104

123

29.0

34.5

40.0

45.5

24.0

31.5

39.0

46.5

40.6

48.3

56.0

63.7

33.6

44.1

54.6

65.1

81

95

109

123

69

88

107

126

140

9.09

0.0046

0.0059

0.0073

0.0087

500×700

3500

13.25

0.0033

0.0039

0.0045

0.0051

910

1348

78

92

106

120

66

85

29.0

34.5

40.0

45.5

24.0

31.5

40.6

48.3

56.0

63.7

33.6

44.1

81

95

109

123

69

88

140

9.72

0.0042

0.0054