Một số hình ảnh Thi công công Lớp phòng nước hầm Lào Cai

Thi công lắp đặt Lớp phòng nước cho Hầm đường bộ xuyên qua núi

 

Lắp đặt giàn giáo và tiến hành thi công 

 

Tiến hành rải màng chống thấm PVC và Màng chống thấm hàn bằng Máy hàn nhiệt

Bài viết khác