Neo tròn

Neo tròn dùng trong hệ thống dự ứng lực bao gồm hai loại chủ yếu : YM 13 và YM 15
Mỗi bộ neo gồm đầu neo, đế neo, lò xo và nêm neo - Phù hợp với các cấu trúc xây dựng có sử dụng hệ thống dự ứng lực.

Chi tiết sản phẩm Giới thiệu Tài liệu

Thông số kỹ thuật

Thông số chính của Neo  YM 15B

Loại

Đầu neo

Tấm hàn vị

Ống

Lò xo xoắn ốc

(mm)

Tải trọng (kN)

ФE

(mm)

ФF

(mm)

A×B×ФС

(mm)

L

I.D.(mm)

ФG

Фd

t

N

0.75бb

бb

Min

Nominal

YM 15B-1

50

48

80×80×Ф14

...

36

...

70

8

30

4

195

260

YM 15B-2

86

50

130×100×Ф98

80

36

50

110

10

40

4

391

521

YM 15B-3

91

50

135×100×Ф98

95

55

55

120

10

40

4

587

782

...............

...

...

....................

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...............

...

...

....................

...

...

...

...

...

...

...

...

...

YM 15B-27

245

85

350×320×245

260

110

120

320

18

60

7

5279

7039

YM 15B-31

260

90

370×330×Ф250

290

120

130

350

20

60

8

6062

8082

YM 15B-37

290

100

430×435×Ф250

350

130

140

410

20

60

8

7235

9646


Neo tròn dùng trong hệ thống dự ứng lực bao gồm hai loại chủ yếu: YM 13 và YM 15
Mỗi bộ neo gồm đầu neo, đế neo, lò xo và nêm neo phù hợp với các cấu trúc xây dựng có sử dụng hệ thống dự ứng lực.