khe co giãn dạng ray SSFB

Khe co giãn thường có hai loại khe co giãn rộng từ 10-15cm, khe co giãn hẹp từ 2-5cm. Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co giãn. Khe co giãn có nhiều loại: Khe co giãn cao su, khe co giãn bằng thép, khe co giãn dạng dầm thép

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật 

 

Loại

Độ dịch chuyển

(mm)

No.

of gap

Khoảng cách dầm

(mm)

Kích thước ngang của rãnh

(mm)

f

h

a

K1

K

SSFB 160

160

2

160

400

350

145

60

SSFB 240

240

3

280

420

440

145

90

SSFB 320

320

4

400

450

525

145

950

SSFB 400

400

5

520

470

690

145

100

SSFB 480

480

6

640

470

780

145

105

SSFB 560

560

7

760

500

870

145

110

SSFB 640

640

8

880

500

960

145

115

SSFB 720

720

9

1000

520

1050

145

120

SSFB 800

800

10

1140

520

1140

145

125