Poly Acrylamide AP-522

Sản phẩm của hãng Sebit Chem
Xuất Xứ: Hàn Quốc Sản phẩm phục vụ cho thi công cọc khoan nhồi trong xây dựng thay thế sản phẩm Bentonite truyền thống
Nhận dạng: Dạng bột màu trắng đục
Tính chất vật lý: Hút ẩm mạnh

Chi tiết sản phẩm