Phụ gia bê tông Mira 166K

Mira 166K là phụ gia tính năng cao,dạng loãng dễ sử dụng, được pha chế dựa trên công nghệ polymer cải tiến. Các thành phần đã được nhà máy trộn trước theo tỷ lệ chính xác để giảm thiểu công tác thủ công, loại bỏ những sai phạm và phỏng đoán. Một lít Mira 166K cân nặng khoảng 1,04 kg ± 0,02 kg. Mira 166K được pha chế phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho bê tông ASTM C494, Loại A&D.

Chi tiết sản phẩm

MIRA® 166K-Phụ gia hóa dẻo, giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết
Tính giảm nước  
Mira 166K giảm nước (tiêu biểu từ 8 đến 12%) trong hỗn hợp bê tông, tác động giảm nước này của Mira 166K tạo ra độ dẻo và độ linh động của bê tông tươi lớn hơn, cường độ nén, cường độ chống thấm của bê tông rắn được cải thiện một cách cụ thể. Mira 166K điều khiển và tiên đoán được thời gian trì hoãn ninh kết dành để thi công nơi có nhiệt độ cao cần kéo dài thời gian ninh kết của bê tông.
Tỉ lệ pha trộn 
Tỷ lệ pha trộn Mira 166K có thể thay đổi tùy theo loại ứng dụng, nhưng thường trong khoảng từ 500 đến 1200 ml/ 100 kg xi măng. Lượng phụ gia sử dụng sẽ phụ thuộc vào mức độ trì hoãn cần đến theo điều kiện công trường. Thời gian ninh kết dài hơn hoặc nhiệt độ cao hơn sẽ đòi hỏi tỷ lệ pha trộn cao hơn. Ngược lại, tỷ lệ pha trộn sẽ thấp hơn đối với thời gian trì hoãn ngắn hơn.
Ứng dụng 
Mira 166K trì hoãn ninh kết ban đầu và kết thúc của bê tông. Mira 166K được sử dụng bất kỳ khi nào có nhu cầu duy trì thời gian ninh kết để đảm bảo đủ thời gian phân phối bê tông, thi công, đầm nén, như:
- Đổ bê tông trong thời tiết nóng
- Vận chuyển bê tông
- Bê tông ứng suất trước
Mira 166K cũng được sử dụng trong các ứng dụng đặc biệt, như mặt cầu nơi mà tính dẻo của bê tông cần được kéo dài cho đến khi tiến trình tăng tải của bê tông đạt được trạng thái tới hạn.
Tương Thích với Các Loại Phụ Gia Khác 
Trong bê tông sử dụng Mira 166K, việc sử dụng phụ gia cuốn khí (như Daravair® or Darex® AEA® ) được đề xuất nhằm tạo ra những bọt khí thích hợp để chống lại hiện tượng đông-tan băng. Do hiệu ứng tổng hợp giữa Mira 166K và phụ gia cuốn khí, số lượng phụ gia cuốn khí thêm vào bê tông có sử dụng Mira 166K có thể giảm đi. Vui lòng liên hệ với Đại Diện GCP để được hướng dẫn về liều lượng sử dụng.
Mira 166K không tương thích với NSFC hoặc những loại sản phẩm tương tự.
Hầu hết các loại phụ gia giảm nước hoặc phụ gia chậm ninh kết đều tương thích với Mira 166K khi các phụ gia này được thêm riêng lẻ vào hỗn hợp bê tông.
Cần lưu ý khi sử dụng Mira 166K với phụ gia chậm ninh kết, hiện tượng chậm đông kết có thể xảy ra vượt mức cần thiết nếu liều lượng sử dụng phụ gia quá cao. Không nên để phụ gia tiếp xúc với nhau trước khi chúng được cho vào bê tông.