ashapura

ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thi công cọc khoan nhồi, xử lý nền đất yếu, xây dựng nền móng…đặc biệt nó có khả năng sử dụng tốt trong môi trường nước lợ.

Chi tiết sản phẩm Giới thiệu Tài liệu

SPECIFICATIONS OF PILOGEL GRADE BENTONITE

PARAMETER                                          SPECIFICATIONS

Ph                                                                     : 9 – 10

Moisture (% by wt)                                            :10 – 14

Gelling Time                                                      : Instant

Free Swelling (ml)                                               : 30 minimum

Liquid Limit (%)                                                 : 500 – 550

Filtrate Loss (ml)                                                : 15 - 17

Barrel Yield (lb / 2000 barrel)                               : 100 – 120

MBA Value ( mg / gm of clay)                             : 425 – 475

Marsh Funnel Viscosity ( sec)                            : Min 40 ( 5% bentonite addition )

Particle size (passing 200mesh)                             : 84 – 90%Sản phẩm liên quan