Danh sách những dự án NTCC tham gia cung cấp: Neo, cáp dự ứng lực, gối, thanh cường độ cao

1. Đường cao tốc Hanoi-ThaiNguyen (Gói thầu PK1C) 
2. Cầu Châu Giang – Tp.Hà Nam
3. Cầu vượt đường sắt – Vĩnh Yên

STT

Dự án

Chủ đầu tư/Nhà thầu chính

Năm thực hiện

1

Đường cao tốc Hanoi-ThaiNguyen ( Gói thầu PK1C )

+ PMU2

+ Cienco 1-T.Cty XD Trường Sơn

2011-2012

2

Cầu Châu Giang – Tp.Hà Nam

+Sở GTVT Tỉnh Hà Nam

+ Cienco 1

2011

3

Cầu vượt đường sắt – Vĩnh Yên

+ Sông Hồng Group

+ Tasco

2011

4

Cầu Nguyễn Văn Trỗi-Trần Thị Lý -Tp.Đà Nẵng

+Sở GTVT Tp.Đà Nẵng
+ Cienco 1

2011-2012

5

Cầu Rồng – Tp.Đà Nẵng

+ Sở GTVT Tp Đà Nẵng

+ Cienco 1

2011-2012

6

Nút giao Ngã Ba Huế – Tp.Đà Nẵng

+ Trung Nam  Group

+ Cienco 1

2013-2014

7

Dự án nâng cao an toàn cho các cầu đường sắt tuyến đường sắt Hanoi-HCMC  (Gói thầu CP4)

+ RPMU

+ Taisey-Cienco1

2013-2014

Bài viết khác