Một số hình ảnh thi công Chống thấm và gia cố hành lang băng tải dây chuyền 1 – Nhiệt điện Phả Lại