Một số hình ảnh thi công chống thấm bể dầu đốt dây chuyền 1 nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại