Đinh hàn đặc biệt (DBA)

Giới thiệu:

Thép râu DBA được sản xuất theo tiêu chuẩn KSW-490 của Nhật. Sản phẩm được ứng dụng trong những công trình xây dựng đặc biệt. DBA được sản xuất tại Nhật, Mỹ, Trung Quốc.... của các hãng Nelson, NSW, Bluearc. Sino...

Chi tiết sản phẩm:

Các chỉ tiêu hóa và cơ lý của DBA như sau: 

Chemical compositions of KSW-490 (%)

C

Mn

Si

P

S

Max. 0.20

0.30 - 0.90

0.15 - 0.35

Max. 0.035

Max. 0.035

Mechanical properties of KSW-490

Yield strength
N/mm2

Tensile strength
N/mm2

Elongation

Bending test

%

Gauge length

Bending radius

Bending angle

345 - 440

Min. 490

Min. 20

8D

4D

180