PHỤ GIA BÊ TÔNG MIRA 188

Giới thiệu:


Chi tiết sản phẩm:

MIRA® 188-Phụ Gia Thế Hệ Mới Dùng Cho Bê Tông Có Cường Độ Nén Tầm Trung
Ưu điểm:
- Cho khả năng duy trì độ sụt lâu và kiểm soát được thời gian đông kết bê tông.
- Công tác hoàn thiện bề mặt bê tông dễ dàng, không bám dính, nứt, hoặc ninh kết từng điểm.
- Ít nhạy cảm với sự phân tầng và tách nước.
- Hiệu quả cao khi sản xuất bê tông có độ sụt mong muốn nhưng không làm mất cường độ.
- Trộn với lượng nước trộn bê tông dễ dàng và nhanh chóng.
Ứng dụng
MIRA 188 giúp cho việc sản xuất bê tông đạt được tính công tác cao ở độ sụt tầm trung và độ sụt cao, với mác bê tông từ 35 Mpa trở lên. MIRA 188 cũng được sử dụng cho bê tông có tỉ lệ nước/xi măng thấp ở độ sụt tầm trung. MIRA 188 sử dụng thích hợp cho bê tông có tỉ lệ nước/xi măng ở mức tối thiểu nhưng vẫn đạt được tính công tác cần thiết để dễ dàng trong việc đổ và đầm bê tông.
Tỉ lệ pha trộn
Tỉ lệ sử dụng của MIRA 188 có thể thay đổi tùy theo loại ứng dụng của bê tông. Tùy theo loại ứng dụng liều lượng sử dụng có thể dao động từ 600 ml đến 2.500 ml / 100 kg xi măng. Tuy nhiên, trong hầu hết các ứng dụng bê tông thông thường, liều lượng sử dụng trong khoảng 800 đến 1.400 ml / 100 kg xi măng là đủ. Để đạt kết quả tốt nhất, MIRA 188 nên được trộn chung với lượng nước trộn bê tông. Đối với tỉ lệ nước-xi măng cố định, có thể thay đổi độ sụt yêu cầu bằng cách thay đổi liều lượng sử dụng phụ gia. Nếu điều kiện thi công cần sử dụng lượng phụ gia nhiều hơn tỷ lệ mức đề nghị, xin vui lòng tham vấn Đại Diện Grace.
Tương Thích với Các Loại Phụ Gia Khác
Trong bê tông sử dụng MIRA 188, việc sử dụng phụ gia cuốn khí (như Daravair® hoặc Darex® AEA®) được đề xuất nhằm tạo ra những bọt khí thích hợp để chống lại hiện tượng đông-tan băng. Do hiệu ứng tổng hợp giữa MIRA 188 và phụ gia cuốn khí, số lượng phụ gia cuốn khí thêm vào bê tông có sử dụng MIRA 188 có thể giảm đi. Vui lòng liên hệ với Đại Diện Grace để được hướng dẫn về liều lượng sử dụng.